Gestió de projectes culturals accessibles

La gestió de projectes culturals accessibles segueix sent una necessitat, i no només parlem de projectes que siguin inclusius, paraula que sovint es relaciona amb la integració de persones amb discapacitat, sinó de projectes que són a l’abast de tothom, independentment de la condició física i mental de l’usuari o beneficiari. L’accessibilitat demanda un disseny de continguts consensuat i pensat conjuntament amb especialistes del món de la psicologia, la mediació, la pedagogia, la facilitació. Quan parlem de continguts accessibles, no només parlem d’allò que volem transmetre sinó de “com”, i la resposta al “com” la podem trobar pensant en “per a qui” dissenyem aquests continguts. Si aconseguim dissenyar continguts de forma accessible, aconseguirem fer-los extensius. M’agradaria compartir amb vosaltres una experiència que vaig portar a terme el 2015 al MNAC, amb l’ajuda de la Cap d’Educació, la Teresa González Verdaguer, i professionals de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat). L’experiència es va centrar en explorar, amb una usuària amb sordceguesa, una col•lecció d’escultures amb el sentit del tacte. Tot un repte i, certament, una experiència meravellosa. Us convido a fer « clic » al link.

Inés Legemaate

Inés Legemaate encabeza Geztio desde el año 2016. Diplomada en Arquitectura Técnica en Ejecución de obras y en Restauración y Conservación de bienes culturales, y licenciada en Ingeniería en Organización Industrial (especialidad edificación), es una persona tenaz, con sensibilidad por el patrimonio y con afán por los retos.

Deja un comentario